Gaya Dham Panda List

Shri Gadadhar Lal Jhangar Garai
From: Gaya
Language:

State:


Shri Gajadhar lal Katariyar/Buti/Dhedhi
From: Gaya
Language:

State:


Shri Ganesh Lal Hal
From: Gaya
Language:

State:


Shri Ganesh Lal Bhaiya (Bada Rama Bhaiya)Pagadwale
From: Gaya
Language:

State:


Shri Gopal Lal Katariyar / Purushottam Lal Katariyar S/O Late Munni Lal Katariyar
From: Gaya
Language:

State:


Haldhar Purohit Shri Uday Lal Hal
From: Gaya
Language:

State:


Pandit Shri Hiranath ji Dadhiwale
From: Gaya
Language:

State:


Sri Krishna Lal Pathak
From: Gaya
Language:

State:


Sri Lakshman Lal Barik(Jaipur Rajguru), Sona ke Kada wale
From: Gaya
Language:

State:


Shri Lalu bhai bitthal (Hathiwala)
From: Gaya
Language:

State:


Shri madan lal pathak
From: Gaya
Language:

State:


Shri Madanlal Mauar
From: Gaya
Language:

State:


Shri Madanlal Meharwar “Kanchwale”
From: Gaya
Language:

State:


Sri Mahesh ji pittal Kiwad wale
From: Gaya
Language:

State:


Shri Makhan Lal Dhokri Guput
From: Gaya
Language:

State:


Shri Raja Lal Barik
From: Gaya
Language:

State:


Shri Rajendra Kumar Sijuar Alias Rajan Babu
From: Gaya
Language:

State:


Shri Ramji Lal Kutti/Dhokdi/Guput
From: Gaya
Language:

State:


Purohit Sri Ramlal ji Jhangar
From: Gaya
Language:

State:


Shri Shambhu nath Gayaab “Tulsibagh wale”
From: Gaya
Language:

State:


Sharad Kumar Katariyar/Baddiha/Hal
From: Gaya
Language:

State:


Climbed the stairs in front of Vishnu Pad Temple and went to Mohalla Karsili, Durgalal Pathak Bhawan Dharamshala.
From: Gaya
Language:

State:


Shri Sunil Lal Hall/Pandey & [email protected] “Haldhar Purohit”
From: Gaya
Language:

State:


Sri Suraj Lal Gayab
From: Allahabad
Language:

State:


Tirth Purohit Pawan Pathak ji Gayaji wale
From: Gaya
Language:

State:


SHRI VIJAY BARIK
From: Gaya
Language:

State:


Shri Vijay Lal Gupt (Surdas)Tirth Purohit Sindhi Panda
From: Gaya
Language:

State:


Shri Vinay Lal Dhubhalia/Dhedhi/Buti/Katariyar
From: Gaya
Language:

State:


Shri Vishnu Lal Bhaiya
From: Gaya
Language:

State:


Shri Radhekrishna Pathak Alias Bacchu Babu
From: Gaya
Language: Hindi

State:


Sri Motilal VishnuGupt Pital Kiwar Wale
From: Gaya
Language:

State:


Mahesh Lal Pandey( S/o Shri Damodar lal Pandey)
From: Gaya
Language:

State:


Sri Dhananjay Lal Pathak(S/o Late Mahadev Lal Pathak @ Madhu Babu)
From: Gaya
Language:

State:


Sri Deepak Lal Hal
From: Gaya
Language:

State:


Shri Damoder Lal Jhangar Garai
From: Gaya
Language:

State:


Sri Binod Kumar Dubhalia
From: Gaya
Language:

State:


shri Bachnu lal Pathak/Dhokri
From: Allahabad
Language:

State:


Shri Bablu Chaudhary @ Hemant kari Chaudhary
From: Gaya
Language:

State:


Anil kumar Bhaiya
From: Gaya
Language: Bengali, HindiShri Rajendra Kumar Sijuar Alias Rajan Babu
From: Gaya
Language: HindiRanjan Agrawal
From: Gaya
Language: English, Hindi, Sanskrit